Hlavní stránka Články
Email

LIDÉ Z KARSU.

Zkusili jste si někdy představit, jaké by to bylo, kdyby jste se setkali se zelenými mužíky z Marsu? Jak byste s nimi komunikovali? Možná, že by jste zjistili, že se naučili několik řečí pozemšťanů, ale přece jenom ne dokonale. A tak občas zjistíte, že vy mluvíte o koze a oni o voze.

Podobně mi to přijde s některými lidmi, obzvláště s těmi z „Karsu.“ Myslíte si, že když čtou stejnou Bibli a mluví vaší řečí, že si vzájemně rozumíte, ale po chvíli si uvědomíte, že zatímco se všichni usmíváte a souhlasně pokyvujete hlavami, tak ve skutečnosti Vy mluvíte o koze a oni o voze.

Zjistíte, že když říkáte „všichni,“ oni to chápou jako „někteří.“ Mluvíte o celém světě, za který Kristus zemřel, a oni pojem „svět“ chápou jako vyvolené z celého světa. Když oni mluví o „dobrých zprávách“ (evangeliu), tak vlastně mluví o špatných zprávách pro všechny „nevyvolené.“ Čím déle s nimi mluvíte, tím více nabýváte dojmu, že ačkoliv o tom horlivě řeční, nemají schopnost pochopit pojmy jako Boží milost, bezpodmínečná láska a Boží milosrdenství. Místo toho milují svrchovanost a jen svrchovanost. Brzy vám začne připadat, že se tak bojí o svrchovanost svého Boha, že mu s ní vší silou pomáhají.

Možná, že jste se s nimi ještě nesetkali, ale pro případ potřeby nabízím kapesní slovník jejich mluvy, abyste se s lidmi z Karsu mohli lépe dorozumět:

Hříšník neznamená člověk, který nemůže do nebe, protože zhřešil, ale člověk, který hřeší bez přestání, protože je totálně zkažený.

Spravedlnost znamená, že Bůh si může dělat, co chce. (Možná by Vám to pomohlo, pokud byste se ocitli u Karťanistického soudu – porušili jste zákon jenom proto, že jste si po vzoru jejich boha „dělali, co jste chtěli.“)

Člověk stvořený k Boží podobě znamená totálně zkažený robot bez svobodné vůle.

Boží milost znamená vnucení Vám Ježíšovy oběti, ať o to stojíte nebo ne.

Lidská vůle – není svobodná, ale pouze zlá (Podle Karťanistů je člověk totálním otrokem své hříšné nátury, která chce konat pouze zlo).

Modlidba spasení – nevede k Vašemu znovuzrození, pouze odhaluje, že jste byli „vyvoleni.“

„Mnozí“ není obdoba významu „všichni,“ ale znamená „ti vyvolení.“ (I když Ježíš nás informoval, že „vyvolených“ bude málo – Mat 7:14).

„Vyvolení“ znamená nadržování menšině šťastlivců, které si Bůh proti jejich vůli vybral pro nebe, zatímco všechny ostatní nechá padnout do pekla, i když by je mohl také zachránit.  

Evangelium má dva významy:

1. Pro „vyvolené“ – „Musíte do nebe, protože Ježíš zaplatil za vaše hříchy.“

 2. Pro „nevyvolené“ – „Musíte do pekla, protože za vaše hříchy Ježíš nezaplatil.“

Spasení znamená, že si Vás Bůh vyvolil proti Vaší vůli, která chce konat jen zlo. (Není to Vaše duchovní narození plynoucí z vaší víry, kterou jste vyjádřili skrze „pokání k Bohu a víru v Ježíše Krista - Sk 20:21).

Boží předzvědění – to v jejich slovníku nenajdete. Objevíte sice několik definicí, ty ale ve skutečnosti popisují něco jiného, i když není jasné, co.

Svrchovaný Bůh znamená ješitný kosmický despota, tak zaneprázdněný prosazováním své svrchovanosti, že mu je jedno, že miliardy lidí končí v pekle, i když by je mohl zachránit.

Jablka nazývají hruškami.

Hrušky nazývají jablky.

Logika znamená porovnávání hrušek s jablky, přeskakování z jednoho téma na druhé, vytrhávání veršů z kontextu, ignorování argumentů, s kterými si neví rady a útoky ad hominem (na Vaši osobu).

Jeden z místních zvyků:

Přijímání daru (Ef 2:8-9) je zakázané, protože to se považuje za práci, a prací se dary přijímat nesmí... ??!  Je však společensky přijatelné zjistit, co nechtějí a pak jim to jako dar vnutit - podle vzoru "svrchovaného boha," který vnutí spásu lidem, které si svrchovaně vybral bez jejich souhlasu.

Tak, teď když máte základní kapesní slovník karťanistické Češtiny, nemusíte se obávat, že byste si s Karťanisty nerozuměli. Nebo ano?

 

P.S. Pro ty pomaleji chápající, tohle není satira o lidech z města Karsu v malé Asii, ale o nesmyslné teologii hyper-kalvinistů, kteří na mě dělají dojem, že jsou z jiné planety (z Marsu). 

© 2011 Milan Tachecí