Hlavní stránka Články
Email
seznam článků
Šest dní stvoření
Strana 2
Strana 3
Všechny strany

Šest dní Stvoření.

Dnes je velice aktuální debata ohledně Genesis 1-11. Opravdu Bůh stvořil Zemi a vesmír za pouhých šest dní? Opravdu byla potopa celosvětová? Opravdu pocházíme z Adama a Evy? Opravdu Bůh řekl...? (Gen 3:1).  Jak mohly všechny lidské rasy vzniknout z jednoho páru? Může někdo brát křesťany vážně, když tvrdohlavě staví svou slepou víru proti přesvědčivým vědeckým poznatkům?

Je bezpochyb, že křesťané jsou pod silným tlakem vědeckých poznatků, které staví Genesis 1-11 proti vědecky podložené evoluci. Četl jsem různé články na toto téma a většinou to vypadá tak, že evoluce je vědecká, zatímco Biblický koncept stvoření je tmářský. Běžný čtenář si pak bez problémů utvoří svůj názor – když je evoluce vědecká a například šest dní stvoření světa vyžaduje slepou víru, není v podstatě o čem mluvit. Ale ne tak rychle...

Pokrokoví křesťané totiž našli řešení. Theistickou evoluci.  Jiní přišli s pojmem „evoluční stvoření.“ Myslí si, že šest dní stvoření nebylo skutečných šest dvacetičtyř-hodinových dní, ale šest „velice dlouhých“ období. Kdo říká, že Bůh nemohl použít ke svému stvoření evoluci, tím spíš, když je evoluce vědecká? Zdá se to tak jasné, že. Ale přece jen mě napadá  pár všetečných otázek.

1. Jak spolehlivá je vlastně věda? I když má lidstvo z vědy nepopíratelný užitek (a také zbraně hromadného ničení), to neznamená, že věda je neomylná.  Věda starověku učila, že zeměkoule je podpíraná na hřbetu obrovského slona. Věda středověku tvrdila, že země je placatá. O něco později, když věda přišla na to, že země placatá není, tak alespoň učila, že se Slunce otáčí kolem země. Nedávná věda učila, že rychlost světla je konstantní. Dnes se ozývají hlasy, že rychlost světla se mění. Příkladů, kdy byla věda neomylná, jen dokud nepřišla na něco nového, je bezpočet. Pokud někdo nevěří, že věda není neomylná, ať si zajde do technické knihovny. Já si dovolím udělat závěr, že i když věda tvrdí, že zeměkoule je stará nějakých 4,3 miliardy let, nemáme žádné záruky, že za pár let věda nepřijde s něčím jiným.

2. Proč věda změnila velikost „superhmoty?“  Za mě se ve školách učilo, že superhmota obrovské hustoty, velikosti pomeranče, se strašně rychle točila, až explodovala... a vznikl vesmír, a naše matička Země. Nedávno jsem viděl učebnici pro základní školy a tam se učilo, že superhmota velikosti tečky se strašně rychle točila.... Takže se věda za pár dekád trochu poopravila a ze superhmoty velikosti pomeranče udělala superhmotu velikosti tečky. Jak si tedy mohu být jistý, že to, jak věda časuje stáří Země dneska, se za pár dekád také nezmění?

3. Kdo potřebuje víc víry – křesťan nebo ateista?  Čemu je těžší věřit – že ten obrovský vesmír kolem nás vznikl ze superhmoty  – velikosti tečky; anebo že ten obrovský vesmír stvořil Všemocný Bůh? Kde je vůbec nějaký opravdu vědecký podklad pro tvrzení, že celý ten obrovský vesmír s nespočetným množstvím obrovských hvězd, planet, galaxií, měsíců, černých děr... byl před Velkým třeskem narván do superhmoty velikosti tečky?!  Hello!? A kdo nebo co vlastně způsobilo ten Velký třesk, a kde se vzala ta superhmota velikosti tečky? Který ateista si troufá dát na takové otázky uspokojující vědeckou odpověď?

4. Je theistická evoluce logická?  Připadá mi, že liberální křesťané  jsou přesvědčeni, že na to vyzráli. Co by se hádali s „vědecky“ podloženými argumenty evolucionistů. To je přece prohraná bitva. Prostě Bůh si tu evoluci použil a je to. Jenže Bůh a evoluce se vzájemně vylučují. Proponenti evoluce přece jasně tvrdí, že vše se vyvinulo náhodně, za hrozně dlouhou dobu a tak jsme ke stvoření světa Boha nepotřebovali, tudíž žádný Bůh není. Křesťané věří, že Bůh stvořil zemi, vesmír a člověka, tudíž žádná evoluce není. Je tedy vůbec možné nějak sloučit tyto dva protichůdné systémy dohromady?

Protože dnes i mnoho křesťanů má své pochyby o Boží inspiraci a neomylnosti Bible, nejdříve bych rád odkázal nevěřící Tomáše na shourhn poznatků o Bibli v dvojdílné přednášce nazvané „Co je Bible?“ (www.ccroudnice.com ). A protože je prokazatelné, že Bible je jediná kniha mezi lidmi, kterou napsal „někdo z vesmíru,“ (tj. všemocný Bůh Stvořitel, ne nějací „Marťani,“), připadá mi moudré postavit autoritu toho, co prohlásil Bůh, nad vědecká poznání chybujících lidí.  Není snad pravá věda jen proces, kterým lidé objevují „jak to Bůh udělal?“