Hlavní stránka Jak poznat Boha
Jak poznat Boha Email

KONTAKT

Toužíš po tom od narození, hledáš to každou vteřinu svého života, bez toho bys nemohl přežít – kontakt, dotek, blízkost...  Sirotci to dobře znají. Straní se lidí, zatímco v nitru křičí po  doteku a lásce.   

     Možná jseš na tom podobně. Rodina Tě nechápe, kamarádi jsou povrchní, připadá Ti, že všichni kolem tebe jsou šťastní, naplnění, spokojení, milovaní – jenom ty ne. A tak moc po tom toužíš. KONTAKT....    Zkusil jsi alkohol a drogy, ale uvnitř je nadále chlad a prázdno. Zkoušíš sex a vztah za vztahem – hledáš lásku a blízkost, ale nacházíš samotu přímo uprostřed davu. Peníze, popularita, nové věci – vše se může ztratit, rozbít, zošklivit, a pořád jsi sám se svým já, které se neustále ptá – kde je někdo, kdo mě chápe a přijímá? KONTAKT....     

     Televize bez antény je k ničemu, tak jako mobil bez signálu, domov bez rodiny, srdce bez citu a lásky. Kde a jak ale najít ten signál pro naši duši? Musíme ho ještě objevit nebo se už našel? Harmonie, klid, láska, nirvána.... jsou vyhledávané a populární víc, než kdy jindy. Mnoho lidí udělá téměř nemožné, aby našli tu správnou frekvenci a napojili se na zdroj energie a naplnění. Ale jak může mravenec dosáhnout ke hvězdám? Co když ten dárce všeho dobrého to ví a proto sestoupil k nám, abychom se k Němu mohli přiblížit? KONTAKT...    

     Došlo k tomu před 2000 lety, ale mnoho lidí dnes o tom neví nebo tomu nevěří. Volají všemi směry a neslyší, že mobil v jejich srdcích už od narození zvoní – jen ho zvednout. Život bez Boha není pořádný život. Když ale odpovíš na Jeho telefon, nastane KONTAKT... dotek, blízkost, přijetí, naplnění. Místo prázdna je v duši nový život a smysl.
     Proč ale odmítáš zvednout ten mobil, který zvoní v tvé duši? Je to strach, pýcha, nevíra nebo vědomí, že je v Tvém životě hodně špíny? Hle, Boží ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel... ( Izajáš 59:1).  Zvedni ten duchovní mobil a promluv k Bohu - říká se tomu modlitba.   

     Opravdová láska dává, i když není zasloužená. „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný (Jan 3:16). Neodkládej zvednutí toho telefonu, jednou možná přestane zvonit. Dnes ale ještě není pozdě... Přečti si majly od Boha v souboru zvaném Bible a popros ho, aby Ti otevřel duchovní oči. Zjistíš, že Bůh má pro Tebe nabídku – svěř mu svůj krátký pozemský život a On Ti dá život věčný – návod najdeš v Novém Zákoně.     

     Při pozorném studiu Bible začneš zjišťovat, že pochází od inteligence, která není z našeho světa. Například obsahuje vědecké poznatky, které byly člověkem objeveny až několik tisíc let po jejich zapsání do Bible. Přestože ji napsalo přes 40 autorů v rozmezí 1.500 let na 3 kontinentech a ve 3 jazycích, Bible je jeden celek. Někdo musel řídit inspiraci Bible a psát rukou jejích autorů. Že by to byl opravdu Bůh?! Hmm...  Zamysli se nad těmito verši: Římanům 3:23, 5:8, 6:23, 10:9-10, 10:17, Židům 9:27, Zjevení 20:15, 21:8,  Jan 11:25, 8:32, 17:17, Skutky 3:19, 20:21. Například Jan 14:6 je odkaz na text v Janově Evangeliu, 14. kapitola, 6. verš.