Hlavní stránka Články
Email

MANŽELSTVÍ, VZTAHY A SEX PODLE BIBLE

.... a všichni se podřizujte sobě navzájem. 1 Petrův 5:5 

Všeobecná pravidla pro život, který ctí Boha – ovoce Svatého Ducha: Galatským 5:22-26

(Nahnilé ovoce nepoddajného těla: Gal 5:19-21)

V Kristu máme svobodu, ale nemáme ji zneužívat, neboť jsme chrámem Svatého Ducha: 1 Korintským 6:12-20 

1. MANŽELSTVÍ:

 Muži, milujte své ženy .... ženy, respektujte své manžely (Efezským 6:25, 33). Muži mají samozřejmě své ženy též respektovat, ale především milovat. Ženy mají své muže samozřejmě též milovat, ale co je pro muže nejdůležitější? Aby byl svou ženou respektován. Co je nejdůležitější pro ženu? Aby se cítila svým manželem milována.

Tak jako jsou viditelné rozdíly mezi muži a ženami, jsou i rozdíly v tom, jak chápou, cítí, myslí a fungují. Moderní smýšlení, které se snaží o vyhlazení rozdílu mezi muži a ženami ve jménu „unisexu,“ nás vlastně okrádá o krásu vztahu mezi mužem a ženou, jak to zamýšlel Bůh. Krása vztahu je v tom, že se muž a žena navzájem doplňují, ne v tom, aby byli co nejvíce stejní.

BOŽÍ MODEL pro křesťanské manželství: Efezkým 6:22-33; Koloským 3:18-19; 1 List Petrův 3:1-7

Manželství funguje nejlépe, když se chováme tak, jak nás Bůh stvořil. Naší moderní společnosti je cizí fráze: „Ženy, podřizujte se mužům....“ Je často nepochopená a zároveň zneužívaná. I když Bůh si přeje, aby hlavou rodiny byl muž, tak jako hlavou církve je Ježíš, má se zároveň muž k ženě chovat tak, jak se Ježíš chová ke Své církvi – miluje ji tak, že za ní obětoval i svůj život. Když se muž chová k ženě tak, aby mu žena mohla věřit, že se o ni a o rodinu postará, i se obětuje, je pak pro ženu daleko snadnější se svému muži podřídít. Koneckonců, někdo musí mít „poslední slovo“ při důležitých rozhodováních. V dnešní době je to často žena, podle Biblického modelu to má být muž – ale ne jako tyran, nýbrž jako obětavý manžel a otec, který staví dobro své ženy a svých dětí nad to, co je nejlepší pro něj.

Lidstvo je jako hromada jedinců, které se skládají z mužské a ženské poloviny. Tyto poloviny se navzájem po světě hledají, ale jenom Bůh ví, které ty poloviny k sobě patří, aby vytvořily jednu zdravou jednotku lidstva - v manželství. Když se lidé „páří“ bez boží pomoci, často skončí s nesprávnou polovinou a pak se diví, že jim manželství nefunguje.

I dobré manželství potřebuje pravidelnou „údržbu:“ Vzájemnými projevy lásky, romantiky a obětavosti, i občasným únikem od denního shonu, kdy si manželé třeba dají „rande“ nebo odjedou na výlet bez dětí. 

Biblické priority ve vztazích:  1. Osobní vztah s Bohem, 2. manžel/ka, 3. děti, 4. přátelé. Rodiče často „slouží“ dětem na úkor manželství. To je tragická chyba, neboť nijak neposlouží dětem tím, když se jim manželství nakonec rozpadne. Naopak je dětem prospěšné, když vidí láskyplný vztah mezi rodiči.

BOŽÍ MODEL pro smíšené manželství, kdy PO SVATBĚ byl jeden z manželů znovuzrozen: 1 Korintským 7:10-16.

Křesťan nemá vyhledávat rozvod, spíš by měl prosit Boha o moudrost, jak přivést svého chotě ke spáse bez toho, aby mu to vnucoval.  Pokud nespasený nemůže víru Křesťana vystát, a vytváří v rodině nesnesitelné podmínky, nemusí ho Křesťan nutit, aby v manželství nadále setrvával.

2. PŘEDMANŽELSKÝ VZTAH:      1 Timoteova 5:2; 2 Kor 12:21; Koloským 3:5-7,

1. S kým – jen se znovuzrozenými.  To se může zdát beznadějné, když máme kolem tak málo Křesťanů, ale máme útěchu, že když následujeme Pána, on vše ví – i kde najdeme toho „pravého“ nebo tu „pravou.“ „Nespřahejte se se s nevěřícími... Co mají věřící a nevěřící společné?“...  2 Korintským 6:14-16.  Tento obraz zpřežení v kontextu tamní společnosti má na mysli jak by to vypadalo, kdyby byla spolu zapřažena dvě různá tažná zvířata, jako např. vůl a mul. Protože mají jiný způsob chůze, neustále by se přetahovali. Jízda by byla klikatá, pomalá a nebo by frustrovaná zvířata rovnou odmítla pokračovat v chůzi.

2. Jak – jako se sestrou nebo s bratrem – bez sexu, ten patří do manželství.

3. SEX V BIBLI: Píseň Písní;   2. Mojžíšova 20:14; Matouš 5:27-28; Efezským 5:3-7

Sex je jeden z darů, které Bůh lidem dal. Tento dar ale máme užívat zodpovědně, podle Božího návodu – v manželství.  Porovnejme sex k ohni. Oheň v krbu je příjemný, hřeje nás a slouží tak, jak má. Ale oheň na koberci v obýváku není žádoucí – nadělá jen škodu. Sex v manželství slouží, tak jak má, ale sex mimo manželství, navzdory momentální slasti, nadělá jen škodu. I pokud nezpůsobí nechtěné těhotenství nebo nákazu pohlavní chorobou (které se dnes opět dramaticky šíří), sex spojuje dvě duše, které trpí, když jsou od sebe lehkomyslně odtrženy, tak jak byly lehkomyslně spojeny. 

Mnohonásobné opakování takového procesu vytváří z lidí emoční i duševní mrzáky. Bůh to vše ví, proto nás svými příkazy chrání od újmy, jako my například zakazujeme dětem hrát si se zápalkami u kanystru s benzínem.

© 2005 Milan Tachecí