Hlavní stránka O nás Pastor Milan Tachecí
Pastor Milan Tachecí Email
milan.jpg     Po dvaceti letech úspěšného života ve Spojených Státech jsem pociťoval stále větší potřebu vrátit se do rodného Česka a podělit se se svými krajany o poznání Boha.
Jeden verš z Bible mi často přicházel na mysl: "Můj lid zaniká pro nedostatek poznání Boha... protože jste zapoměli Zákon svého Boha." Ozeáš 4:6.


     Dokonce i nedávná historie poukazuje na to, že ve společnosti, ve které se alespoň část lidí vrátila k Božím principům a víře, se snadněji žilo. Lidé méně šidili, mohli si víc důvěřovat a měli se víc rádi. Obchod se často uzavíral jen po telefonu, bez složitých právních podkladů. Život byl jednodušší a společnost lépe prosperovala, a to nejen materiálně, ale i duchovně a psychicky. (Například USA 20. století a ekonomický zázrak Jižní Koreje).

     A tak jsme se s rodinou vzdali pohodlného života v USA a přišli zpět do Česka. Rád bych pomohl každému, kdo má o to zájem, objevit krásnou duchovní realitu ryzího křesťanství - osobní vztah s živým Bohem Stvořitelem, podle Jeho návodu - Bible. 

     Bůh mi ve druhé polovině mého života požehnal krásnou mladou a zbožnou ženou Zitou a dvěma rozkošnými dětmi. Požehnal mi i prestižní kariérou v americkém zdravotnictví u mezinárodní mega-firmy FujiFilm. Nicméně touha pomoci krajanům poznat Boha Stvořitele sílila, až jsem se nakonec této kariéry vzdal. Po absolvování předepsaného studia jsem byl ordinován pastorem Rocky Mountain Calvary v Coloradu Springs, USA.

     Mým cílem je pomoci lidem objevit nový, hlubší smysl života tím, že obnoví ztracený vztah se svým Stvořitelem, tak jak nám to napsal ve Svém Slově, Bibli. Vždy mám na paměti slova Ježíše Krista: "K čemu je člověku kdyby získal celý svět, ale ztratil svou duši?" (Evangelium podle Matouše, 16:26, NKJV).


"A pokud můj lid, který se nazývá mým jménem (tj. Křesťané), se pokoří a bude se modlit a hledat Mě, a odvrátí se od svých zlých způsobů, potom je vyslyším z nebe, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zemi." 2. Letopisů 7:17, podle NKJV a Hebrejského textu.