Hlavní stránka Články
Email

CO JE BIBLE – ČÁST TŘETÍ - PŘÍLOHA

 

Detaily výpočtu pravděpodobnosti: 

Jak těžké by bylo vyplnit těch 300 prorockých veršů o více než 100 událostech, které Kristus naplnil?

I když se teď pustíme do nudných čísel, vydržte, výsledek vás zajisté ohromí!

Nejprve si zopakujme výpočet pravděpodobnosti:

A: Pokud se skupina 100 lidí skládá ze 60% mužů a 40% žen, jaká je pravděpodobnost, že bychom náhodně vylosovali ženu? Každý napíše své jméno na papírek. 60 mužů a 40 žen. Dáme papírky do klobouku, zamícháme je, a se zavřenýma očima vytáhneme jeden papírek. Jaká je šance, že by na tom papírku bylo jméno ženy? Samozřejmě 40% , neboli p (pravděpodobnost) = 0,4 = 1 : 2,5

B: Pokud se skupina 100 lidí skládá ze 60 praváků a 40 leváků, jaká je pravděpodobnost, že bychom náhodně vylosovali leváka? Samozřejmě 40, neboli p (pravděpodobnost) = 0,4 = 1 : 2,5

C: Kombinovaná pravděpodobnost:

Pokud bychom měli skupinu lidí, která se skládá z A: tj. 60% mužů, 40% žen a B: 60% praváků a 40% leváků, jaká je pravěpodobnost, že bychom náhodně vylosovali ženu, která je levák? Víme, že když je žen 40%, je 40% šance, že bude vylosovaná žena. Z těchto 40% dalších 40% čance, že bude levačka, protoře leváků je v té skupině též 40%. Jinými slovy, 40% ze 40% je 16%.

            p = 0,4 x 0,4 = 0,16; = 1 : 6,25 (jeden ze šest a čtvrt).

Jak vidíme, čím vice faktorů, tím menší je pravděpodobnost uskutečnit tu danou kombinaci. Zatímco v našem cvičení jsme použili pouze 4 faktory v jednoduché kombinaci, pamatujme na to, že proroctví o Kristu mají mnohem konkrétnější faktory, ve více než 100 kombinacích.

 

Teď si zobrazme, jaká je pravděpodobnost vyplnit pouhých 8 proroctví o Kristu:

1. Jaká je šance, že se člověk, který se narodí do tohoto světa, se zrovna narodí v Betlémě poblíž Jeruzaléma v Izraeli? (Micheáš 5:2). Buďme velkorysí, a řekněme, že maximálně jeden ze 100.000.

2. Jaká je šance, že by nějaký král v celé lidské historii přijel do Jeruzaléma na oslíku? Buďme velkorysí, a řekněme, že jeden ze 100, pokud mluvíme o králích. Pokud bychom mluvili o všeobecné populaci, byla by šance daleko menší.

3. Jaká je šance, že by někdo byl zrazen za 30 stříbrných? Buďme velice velkorysí a řekněme, že jeden člověk z 1000.(Mat 26:15-16).

4. Jaká je šance, že by někdo hodil těch 30 stříbrných do Jeruzalémského chrámu a bylo za ně koupeno Hrnčířovo pole? Buďme opět velkorysí, a řekněme že nejméně jeden ze 100.000. (Mat 27:1-10).

5. Ruce, zraněné v domě svých přátel (Zachariáš 13:6): zachovejme svou velkorysost a řekněmě jeden z 1000.

6. Znáte někoho, kdo by se u soudu nebránil, kdyby byl nevinně odsouzen na smrt? (Izaiáš 53:7). Buďme velice velkorysí, a řekněmě, že by se našel jeden z 1000.

7. Znáte někoho, kdo byl popraven se zločinci, ale pohřben v hrobce boháče? Velkoryse odhadněme, že by se našel jeden z 1000.

8. Jak často v celé lidské historii někdo zemřel smrtí ukřižováním? Řekněme, že maximálně jeden z 10.000 lidí. (Žalm 22:16).

Kombinovaná pravděpodobnost:

Když teď těch 8 proroctví znásobíme: 100.000x100x1000x100.000x1000x1000x1000x10.000 =

 1:10 000.000.000.000.000.000.000.000.000  (1028)

Toto obrovské číslo musíme vydělit počtem všech lidí, kteří kdy žili = určitě méně, než 100 miliard (1011)

Výsledek: Šance pro jakéhokoliv člověka vyplnit těch pouhých 8 proroctví o Kristu je: 1028 – 1011 = 1017  = 1:100.000.000.000.000.000

Pro lepší představu si zkusme trochu matematiky:

Když mám kbelík se 100 mincemi a jednu si označím, jaká je šance, že se zavázanýma očima vyberu tu označenou? Samozřejmě 1:100. Jak velký kbelík bych musel mít, abych do něho mohl naházet 1017  mincí?

Takový kbelík by tedy musel mít dno o rozloze celého Česka a být hluboký 5 metrů! Jednu minci byste označili červenou barvou a pomocí buldozerů byste ji promíchali s těmi ostatními, od Aše až za Brno, a od Krušných hor až po Šumavu. Potom byste si zavázali oči a poslepu vybrali jednu z těch triliónů mincí. Šance, že byste natrefili na tu označenou, je stejně mizivá, jako šance vyplnit těchto pouhých osm proroctví o Kristu (1:1017).

 

Kombinace 16 proroctví o Kristu:

Teď přidejme k těmto osmi proroctvím prvních osm (pamatujme, že celkem je jich o Kristově prvním příchodu přes 100). I když ta další proroctví jsou spíš více konkrétní, tudíž je ještě těžší je vyplnit, než těch prvních 8, pro zjednodušení předpokládejme, že pravděpodobnost jejich vyplnění je pouze stejná:  

-        můžeme si vybrat ze 100 proroctví 

-      pvních 8 (= 1028 ) x druhých 8( = 1028 ) ...  1028  x  1028  = 1056     

 -     Vydělíme počtem lidi, kteří kdy žili (1011 ):  1056 – 1011 = 1045

Jak velký „kbelík“ na 1045  mincí bychom potřebovali? Kouli o průměru 30x větším, než je vzdálenost Země od Slunce!

Představte si, že byste si jednu minci opět označili červeně a snažili se ji najít v té obrovské kouli. Takovou maximální šanci má každý člověk, který by se snažil zaonačit naplnění těchto 16 proroctví o Kristu.

 

Kombinace 48 proroctví o Kristu:

Pro zjednodušení zanedbejme, že mnohá další proroctví jsou ještě těžší vyplnit, než těch prvních 8.

- 6x8 = 48 proroctví (ze 100):  1028  x  1028   x  1028  x  1028 x  1028  x  1028  = 10168

-     Odečtěme všechny lidi, kteří kdy žili:  10168 – 1011 = 10157

Kolik je atomů v celém vesmíru?  1066

Kdybyste mohli nacpat veškeré atomy ve vesmíru do jedné obrovské koule, tak by v té kouli bylo 1066  atomů veškeré hmoty, která se ve vesmíru nachází!

Pokud byste chtěli demonstrovat, jaká je šance najít se zavřenýma očima jeden označený atom v celém vesmíru, tak je to „jen“ 1: 1066 ! Ale pravděpodobnost vyplnit 48 proroctví o Kristu je nejméně 10157 !

Pro náročné:

Pokud byste mohli pro každý atom ve vesmíru udělat stejně obrovskou kouli atomů, došli byste ke:

1066  x  1066  = 10132    

Pokud byste chtěli tento „tělocvik“ opakovat každou vteřinu, od té doby, co Bůh stvořil vesmír:

10132 x 1017  = 10149 ! Kombinace 48 proroctví o Kristu je ale šance 1:10157    a tak toto veškeré  (a nemožné) úsilí je stále 108 x méně! (Tj. 100.000.000 x méně!)

A to mluvíme o šanci vyplnit 48 prorockých veršů o Kristu, zatímco Ježíš jich při svém prvním příchodu vyplnil přes 100!

© 2008, 2013 Milan Tachecí

 

Zdroje informací:

Bible: KRA, NBK, EKU; Svatá Biblia – Roháčkov preklad; KJV – the Evidence Bible, NKJV with McArthur’s commentary, NASV, JP Green Interlinear Bible; Biblesoft: Interlinear Bible, komentáře a studijní pomůcky, New Testament Greek, Elektronická Teologická knihovna: Word Search 7; internetová encyklopedie Wikipedia.

Autoři: Chuck Missler: Learn the Bible in 24 hours; Hidden Treasures, John Phillips: Exploring Genesis, Exploring the Scriptures, Josh Mc Dowel: Více než Tesař, Evidence that demands a verdict; Časopisy Answers in Genesis...