Hlavní stránka Články
Email
seznam článků
Rodičovství
Strana 2
Všechny strany

RODIČOVSTVÍ PODLE BOHA

 ÚVOD:

I když tu máme i lidi, kteří děti nemají, může se vám to časem hodit a taky třeby můžete předat tento Biblický náhled na rodičovství někomu jinému.

V dnešní době, kdy vládne buď ateismus nebo nebiblická víra, kdy Biblické křesťanství není zrovna moc populární, je na pováženou, jakým směrem se ubírá výchova dětí. Když si koupíte třeba televizi, pračku, auto, počítač..., tak k tomu také potřebujete příručku, abyste mohli výrobek plně využít. Bez příručky pak ani nevíte, kam zavolat do opravy, když se výrobek rozbije. O co důležitější je držet se příručky pro správný „chod“ lidí, kteří jsou daleko složitější, než nějaké spotřební zboží.  A kdo by měl být víc povolaný k napsání příručky pro správný „chod“ lidí, než sám jejich Stvořitel. Není absolutně hloupé, že dnes většina lidí jeho příručku - Bibli - vyhodila, a myslí si, že budou lépe fungovat bez ní? Ale nefungují, i když tomu chtějí bláhově věřit. Jedním z důkazů toho, že lidský život bez návodu na obsluhu od Stvořitele nefunguje, jsou přecpané čekárny u psychiatrů. Dalším důkazem jsou války, ekonomické krize, a utlačování chudých bohatými....  a nevychovaní spratkové.

William Penn (1644-1718), zakladatel provincie, ze které se později stal stát USA – Pennsylvanie,  sám v Anglii často pronásledovaný za své náboženské přesvědčení, položil základy svobodné společnosti, které byly později použity při formování ústavy Spojených Států.  William Penn moc dobře rozuměl politice a vyslovil dnes slavný citát:

„Lidé, kteří odmítnou vládu Boha, budou pod vládou tyranů.“

Podobný citát později vyslovil Benjamin Franklin, jeden ze zakládajících otců Spojených Států Amerických: „Člověku bude buď vládnout Bůh nebo tyrani.“

Tito prominentní muži minulosti, spolu s mnohými jinými vlivnými osobnostmi historie věděli, že lid bez Boha nemůže dobře dopadnout. A velkou částí problematiky dnešní společnosti bez Boha – a tím myslím Boha Stvořitele, Boha Bible, je výchova dětí. Jaké děti vychováme, takovou budeme mít společnost!  A jaké děti vychováme, takový s nimi budeme mít vztah. Vychováme z nich rozmazlené, sobecké fracky, kteří se na nás ve stáří vykašlou nebo z nich vychováme slušné, zodpovědné a obětavé občany, kteří nás budou milovat až do smrti?

  1. 1.    PROČ RODIČOVSTVÍ PODLE BOHA?

Jednoduchá odpověď:

  1. Bůh ví nejlíp, jak máme své děti vychovávat, protože nás stvořil.
  2. Praxe sama poukazuje na to, že Biblická výchova dětí je jim i společnosti nejprospěšnější.

Sigmund Freud měl ohromný vliv na moderní rodičovství. Ale Sigmund Freud byl perverzní člověk. A tak dnes částeně i díky jemu jsme zahodili Biblickou výchovu a naletěli na výchovu perverzní. Perverzní, protože metody moderní výchovy staví na hlavu principy stanovené v Bibli.

Benjamin Spock, jeden z hlavních proponentů moderního rodičovství ve 20. Století, učil rodiče, aby byli na děti mírní, netrestali je a dovolovali dětem aby se projevovaly, jak chtějí. Tvrdil nám, že trestání ubližuje dětskému egu. Milióny rodičů následovaly rady tohoto samozvaného guru na výchovu dětí a nikdo z odborníků na dětskou výchovu mu neoponoval. Víte, co ale Benjamin Spock prohlásil na konci své kariéry? „Vychovali jsme generaci spratků. Rodiče nejsou s dětmi dostatečně pevní, protože se bojí, že je děti přestanou milovat nebo vůči nim zatrpknou. A tuto krutou deprivaci jsme matkám a otcům vnutili my, profesionálové.  Samozřejmě, dělali jsme to s nejlepšími úmysly. Až pozdě jsme si uvědomili, jak náš „vševědoucí“ přístup podkopal sebevědomí rodičů.

Je sice hezké, že Bejnamin Spock měl dostatek páteře přiznat svou celoživotní chybu, ale škoda je napáchána. Pouhá omluva tu ohromnou škodu nespraví. Tento věhlasný “expert” na rodičovskou výchovu vám přizná, že to učil špatně – a vite co, ono se to učí dál! “Hlavně nechte děti, ať si dělají, co chtějí, abyste jim nepodkopali sebevědomí.” Jenže jejich sebevědomí se buduje rodičovskou láskou, ne tím, že jim všechno dovolíme.

Jak se potom ten špunt má naučit nebýt sobecký, když mu všechno dovolíme? Když je zvyklý si všechno vydupat?  Rodiče, kteří svým dětem všechno dovolí, aby se  “dobře vyvíjely,” jim prokazují ve skutečnosti medvědí službu. Vychovávají z nich sobecké, bezohledné spratky, kteří se budou jen těžko snášet s ostatními lidmi, zvlášť, když ti ostatní budou také sobečtí spratci. Proč dnes lidé čekají do 30 let než se vezmou, nebo se ani neberou? Proč je tolik rozvodů? Protože z lidí pod vlivem NEBIBLICKÉ VÝCHOVY vyrůstají sobečtí, bezohlední spratci.

Nepodkopat jejich sebevědomí? Neubližovat dětskému egu Biblickou výchovou?  Hello? Sami jste nedávno viděli, jak „křehké“ ego malé děti mají. Lukášek. Nebo mrně, které, když mu maminka nechce koupit v obchodě co chce, se vrhne na záda, začne se na zemi točit, mlátit rukama a kopat nohama. Křehké ego, že. Ano, ale v jiném smyslu. Když se děti projevují svévolně a vzpurně, rodič má zakročit. Ne je nechat se naučit, že když někdo nechce vyhovět jejich nerozumnému požadavku, že si ztropeným divadlem vymohou, co chtějí.

Dnes přibývá křesťanských rodičů, kteří se chlubí tím, že jsou liberálové. Mj. křesťan podle Bible - a liberál – v dnešním uživaném smyslu,  jsou neslučitelné pojmy.  A tito liberálové nechávají děti, ať se projevují, jak se jim chce. Není potom divu, že z Bohoslužby nebo Biblické moc nemají, protože „děti vládnou,“ a ruší. Bohu je ohavností, když se dospělí lidé sejdou ke studiu Bible a nechají své ratolesti, aby jim lezly po zádech, rušili a nic z toho studia neměli. Nakonec pak takoví duchovně neživení rodiče najdou výmluvu pro svou neznalost Bible a vlažné křesťanství v tom, že si navléknou pláštík křesťanského liberála. Jenže Krista neošálí.

Samozřejmě vím, že děti jsou děti a ne dospělí. Jsou neposedné, mají spoustu hloupých nápadů, a my s nimi musíme mít hodně trpělivosti a prokazovat jim hodně lásky a milosti, tak jak to s námi dělá náš nebeský Otec.

Ale přece si nebudeme podkopávat nohy tím, abychom nechali děti, ať se svobodně projevují uprostřed duchovního boje, jako při modlitbě, chválách a Biblickém učení?

Je snad nerozumné, abychom my, dospělí, požadovali od našich dětí respekt, při jakékoliv činnosti, a obzvláště, když se dospělí modlí, když dospělí uctívají Boha, a když se učí Boží slovo?

K čemu by nám bylo shromažďovat se ke studiu Božího slova, kdybychom dovolili dětem bez respektu nás vyrušovat a nic z toho nemít? To by se ďáblovi samozřejmě moc hodilo, a tak obzvlášť při duchovních činnostech jsou děti jeho oblíbený terč pokoušení.

Viděl jsem to při mnohých příležitostech. Váš bratr v Kristu se modlí, ale vy nemůžete říct Amen, protože jste neslyšeli, co se modlil, protože se děti svobodně projevovaly. Snažíte se uctívat Boha, ale nemůžete se soustředit na to, jak vám Bůh promlouvá do srdce, protože se děti svobodně projevují – a samozřejmě povzbuzují další děti do této hry. Učíte se na Biblické z Bible, ale moc si nepamatujete, protože se děti svobodně projevují. Viděl jsem to v mnohých moderních křesťanských společenstvích.

Na jednu stranu není nic špatného nechat děti se svobodně projevovat, ale v rozumných mezích. Nechceme, aby z nich byli roboti. Ale. Podle stejného pravidla, na sexu přece také není nic špatného? Přesto Bůh definoval zdravé hranice pro sex – uvnitř manželství mezi jedním mužem a jednou ženou. Jakýkoliv jiný způsob sexu je hřích.

Podobně Bůh definoval zdravé hranice pro svobodné projevování se dětí. Děti jsou od narození hříšné. Proto je musíme vychovávat, aby z nich něco bylo. Nechat malého hříšníka sobě napospas, nemůže nikdy dopadnout dobře. Bude z něj nevychovaný sobec. Ty zdravé hranice jsou respekt k vyšší, Bohem dané autoritě. A říkám Bohem dané autoritě. Autorita, která by vás například nutila popřít Krista, to by nebyla Bohem daná autorita. A ta první, Bohem daná autorita jsou rodiče. A právě zde i moderní křesťanství značně pokulhává za Biblickým standartem.