Hlavní stránka Články
Email
seznam článků
Duchovní Boj
Strana 2
Všechny strany

      Poodhalení roušky, jak za děním ve světě stojí duchovní mocnosti.

Daniel 10:12-11:1

 1.     Boj mezi zlými (padlými) a dobrými anděly: Dan 10:12-14, 10:20-11:1; Zj 12:7-12; (Is 34:5 )

Princ Persie (Dan 10:13) nebyl rozhodně pozemský Princ. Žádný pozemský princ by nemohl bránit andělu (Gabrielovi) v přinesení zprávy od Boha Danielovi.  Ve 2 Kr 19:35 jediný anděl zabil 185,000 vojáků Senacheribovy armády. Tento „princ Persie“ byl tedy padlý a mocný anděl v ďáblově hordě padlých andělů a démonů, který se pokoušel vzdorovat Bohu. Z NZ víme, že duchovní síly podřízené ďáblovi mají různé hodnosti v jeho armádě.

2.     Duchovní svět se protíná s děním na zemi: Dan 11:1; Ez 28:1-19 – satan stojí za králem Týru; Is 14:1-21 - satan stojí za králem Babylónu; Mt 13:24-30, 37-43 – pšenice a koukol,

Z Dan 10:13, Is 14, Ez 28... vidíme, že za pozemským vladařem stojí padlý anděl nebo sám ďábel. „Princ Persie“ měl takovou moc, že byl schopen vzdorovat božímu andělu, kterého Bůh poslal k Danielovi, celé tři týdny našeho pozemského času. Z toho vidíme, že padlí andělé ovlivňují dění různých národů světa. Ne nadarmo nazval Ježíš ďábla vládcem tohoto světa – Jn 12:31, 14:30, 16:11. Jeho padlí andělé jsou vládci různých zemí.

Naproti tomu dobří, boží andělé maří záměry ďábla a jeho andělů a usměrňují děný opačným směrem, podle Boží vůle.  Archanděl Michael přišel andělu na pomoc proti „princi Persie.“ Dan 10:13. (Michael je vojenský velitel nebeských sil – Zj 12). Nevěřící jsou manipulováni padlými anděly a démony, my křesťané jsme napadáni padlými anděly a démony, a zároveň jsme chráněni Božími anděly. A v tomto boji máme my křesťané velice aktivní roli – skrze modlitby, svatý život a šíření Pravdy, kterou se ďábel snaží lidem zatajovat.

3.      Náš boj proti zlým andělům a démonům: 2 Kor 10:4-5; Ef 6:10-18  – modlitbou, studováním a používáním Písma.  Podle Ef 6 je pravděpodobné, že démoni jsou jiné formy (možná nižší hodnosti) padlých andělů, např. padlí andělé manipulují vladaře, démoni obyčejné lidi).

4.     Kdy Daniel obdržel zjevení: když se modlil, truchlil, pokořil před Bohem a postil – Dan 9:3, 10:2-3, Bůh je potěšen, když Jeho děti touží po porozumění složité situace.

5.     Kdy byla Danielova modlitba vyslyšena? Okamžitě, ale anděl Gabriel byl zdržen s odpovědí 3 týdny padlým andělem nazvaným princ Persie. – Dan 10:12-13.

6.     Důvody, proč odpověď na naší modlidbu je někdy zpožděna:

  1. Nejsme v takovém duchovním stavu, abychom přijali Boží odpověď; Bůh čeká, až na to budeme připraveni
  2. Jindy se prosíme proti Boží vůli a Bůh nám dává čas, abychom si uvědomili, jak nemístný je náš požadavek.
  3. Někdy Bůh použije přirozenou cestu pro vyplnění modlitby a to může být určitý proces – např. „Bože uzdrav mě,“ a on to udělá skrze doktory, ne okamžitě.
  4. Podle výše uvedeného, zlé duchovní mocnosti vesmíru se snaží kazit vše, co je z Boha. Někdy jim to Bůh do určité míry dovolí, viz Jób – ke splnění vyšších Božích plánů.

Danielova proroctví poukazují na ohromnou vřavu působenou ďáblem, jeho padlými anděly a démony. Lidé se diví, proč je tak nemožné dosáhnout světového míru. I dnes hoří po světě přes 40 ozbrojených konfliktů a WW3 je na dosah zmáčknutí knoflíku. Bez Ježíše, Prince pokoje, tento svět nemůže mít pokoj. Svět odmítl Ježíše, a vakuum vyplnil ďábel. Vlastně už od Pádu Adama a Evy, leží svět v ďáblových rukou, i když jen potud, pokud mu to Bůh dovolí. A Bůh mu dovolí víc nebo míň i podle toho, jak se lidé obrací k Bohu nebo od Boha.

A protože se lidé víc a víc od pravého Boha odvracejí a nahrazují ho bohy podle svého obrazu, Satan dosahuje svého cíle – dát lidem svůj ďábelský mír (1 Tes 5:3; Deut 29:19; Nah 1:11-12 – zlý rádce, NKJ; Jer 6:14, 8:11; Ez 13:10 - pod vládou jeho „vládce, který přichází,“ skrze kterého celý svět bude ďábla uctívat. To je ďáblovým cílem – aby ho svět přijal za svého boha.

Neviditelný svět je víc skutečný, než si lidé myslí. Moderní člověk je obzvláště zranitelný duchovním světem, protože bez Bible je o duchovním světě velice ignorantní a zároveň je na ten duchovní svět velice zvědavý. Ateismus je rychle nahrazován Novým Věkem, který byl už zase přebalen na „New Spirituality.“ Všude se mluví o dosažení světového míru – ale to je ten satanův špek - mír falešný, vedoucí k největší genocidě v historii lidstva.

Roste i počet Čechů, kteří si nechají učiteli Nového věku namluvit, že docílí svých cílů „pozitivním myšlením.“ Ne pozitivním v tom smyslu, aby nebyli depresáci, ale v přehnaném smyslu – když si budeš každý den opakovat „budu bohatý,“ budu úspěšný, mám se rád....“ , tak silou své vůle donutíš okolnosti, aby se tak stalo. To je tedy pěkný nesmysl, že – ale víc a víc lidí tomu věří raději, než aby svěřili svůj život do rukou Ježíši Kristu, synu všemocného Boha. Vlastně svět dochází zpět do Genesis 3, kdy ďábel svedl Evu k hříchu, když ji namluvil: „Budete jako Bůh.“ To je lživé poselství Nového věku – jsi bůh!

Průměrný dnešní člověk je jako lidé ve středověku, kteří se snažili léčit nemoci a přitom byli ignorantní o existenci baktérií.  Během moru, který v roku 1665 zdecimoval Londýn a část Británie, lidé neměli ponětí o nejjednodušších principech hygieny. Každou ulicí vedly otevřené stoky, které se hemžily krysami. Co způsobilo mor? Akademie Královských lékařů prohlásila, že to byl vzduch. A tak se lidé zavírali do domů a utěsňovali dveře, okna a komíny. Pálili páchnoucí substance, aby bojovali proti „nepříteli,“ čerstvému vzduchu.“

Kdyby jim někdo řekl, že mor byl způsoben neviditelnými bacily, které přenášely blechy na krysách, tak by ho považovali za šílence. Připadalo by jim to nesmyslné. Žádné bacily prostě neviděli.

Moderní člověk se už sice nevysmívá bacilům, ale démonům? Zlým duchům? Padlým andělům, kteří vládnou národům z neviditelného světa a vyžívají se v jejich mizérii?  To je přece nesmysl! Máme karmu, reinkarnaci a osvícení, že!!!

Máme nebiblický koncept Boha podle našich představ a podle našeho vzoru, ne? Většina lidí považuje za absurdní, že by za „vědeckými teoriemi“ jako evoluce, za falešnými náboženstvími a módními filosofiemi stály ohromně inteligentní, mocné a organizované, ale ZLÉ a lživé bytosti. Pracují podle mistrného plánu, jsou nepředčitelní v jejich nenávisti lidské rasy, a hodují v jejich ďábelských choutkách na lidském utrpení a na lidských duších.