Hlavní stránka O nás Historie Calvary Chapel
Historie Calvary Chapel Email
web20baptism2021.jpg     Na konci 60. let minulého století americký pastor Chuck Smith pociťoval rostoucí nespokojenost se zkornatělností své církevní denominace. Nakonec  odešel a začal v soukromém domě učit Biblickou hodinu 25-ti lidem. Zájem o jeho Biblické učení začal růst a každým rokem se toto společenství zdvojnásobovalo. Pastor Chuck přešel od tématického kázání na expoziční vyučování Biblického textu, verš po verši a zájem o takové učení rostl ještě více.

     Pastor Chuck a jeho žena též začínali mít na srdci životy mladých hippies. Mladí hippies byli všeobecně opovrhováni společností pro svůj neupravený zevnějšek, chození na boso, životy zničené drogami a zápach způsobený zandedbanou hygienou. Chuck, který byl jejich pravým opakem - o generaci starší, v nažehleném obleku s kravatou, nekuřák, nepiják, s žádnými vlasy, dlouho mudroval nad tím, jak tento velice jiný druh lidí oslovit. Dlouho se se svou ženou za tyto mladé lidi modlili.
 
     Modlitby byly vyslyšeny a Bůh začal dávat Chuckovi příležitosti říkat těmto mladým, zmateným životům o Boží lásce a Jeho Synu, Ježíši. Netrvalo dlouho a někteří hippies dali Kristu svůj jesus-fest1.jpgživot. "Kdo je v Kristu, je nové stvoření" (2 Kor 5:17), a ke svému úžasu zjistili, že je Bůh osvobodil od jejich závislosti na drogách.  Slovo o Boží moci měnit životy se mezi hippies začalo šířit jako stepní oheň a začala exploze toho, co dnes známe jako hnutí Jesus People a Calvary Chapel v 70.-80. letech dvacátého století.
 
     V polovině 70. let Chuck a jeho asistenti křtili do křesťanské víry každý týden stovky lidí! Byly zakládány sesterské sbory a dnes je na světě rozroušeno kolem 2000 nezávislých sborů v asociaci se zakládající Calvary Chapel v Costa Mesa, California, USA.

     Během 40 let své existence se společenství Calvary Chapel Costa Mesa, CA rozrostlo z 25 věřících na více než 30.000 lidí, kteří se každý týden účastní bohoslužeb, biblických hodin a jiných programů.
 
    Několik sesterských sborů Calvary Chapel má dnes přes 10.000 věřících.  Není neobvyklé, že vynikající vedoucí pastoři těchto sesterských sborů jsou bývalé trosky společnosti, které Bůh postavil opět na nohy skrze jejich víru v Ježíše Krista. "Ten, komu je mnoho odpuštěno, miluje hodně." (Lukáš 7). 


     Vzhledem k této historii klademe důraz na osvobození člověka ze závislosti na hříchu skrze obnovení ztraceného vztahu s Bohem Stvořitelem (pokáním a vírou v Ježíše Krista).