O nás Email
onas.jpgJsme nové, vznikající společenství, založené mezinárodnì registrovanou církví Calvary Chapel a misijní organizací ACI International, které nás zastřešují. Dáváme dùraz na neformální, přátelskou atmosféru, moderní hudbu a Biblické vyučování. Vyučování je přímo z Biblických textů, verš po verši a aplikovatelné na život lidí v dnešní době.

Moderní hudbou ze srdce se snažíme "naladit na Boží frekvenci," abychom při vyučování z Bible lépe vnímali Boží vedení.